Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

86% doanh nghiệp trên HNX có lãi trong quý II

86% doanh nghiệp trên HNX có lãi trong quý II

86% doanh nghiệp trên HNX có lãi trong quý II
Số doanh nghiệp công bố lỗ giảm nhẹ trong kỳ.
  • Những cổ phiếu được chờ đợi lên sàn chứng khoán
Theo tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong quý II/2015, có 307 trên tổng số 357 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có lãi, chiếm 86% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lợi nhuận đạt gần 4.300 tỷ đồng.
Ngược lại, có 49 doanh nghiệp ống luồn dây điện Vanlock báo lỗ trong kỳ, giảm 1% so với một năm trước với tổng giá trị lỗ 220 tỷ đồng.
Trong số doanh nghiệp có lãi, ngành công nghiệp đóng góp 99 đại diện, với tổng giá trị lãi đạt 1.988 tỷ đồng (chiếm 25%). Ngành khai khoáng và dầu khí có 25 doanh nghiệp lãi 974 tỷ đồng (chiếm 23%), tiếp đến là ngành tài chính và các ngành khác... Về phía thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là ngành xây dựng và các ngành khác.
Trong quý II/2015, có 357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính quý. Tính đến ngày 25/8, đã có 356 trong 357 doanh nghiệp ống luồn dây điện Vanlock giá rẻ công bố báo cáo, với 456 báo cáo được công bố đúng hạn, tương ứng tỷ lệ 98%. Ngày 14/8 cũng là thời hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015, đã có 192 trên 210 tổ chức công bố báo cáo tài chính soát xét đúng hạn, đạt tỷ lệ 91%.
Huyền Thư

dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét