Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Nợ thuế sẽ không được ra nước ngoài

Nợ thuế sẽ không được ra nước ngoài

Nợ thuế sẽ không được ra nước ngoài Các trường hợp nợ thuế từ 50 triệu đồng (với cá nhân), một tỷ đồng (với đại diện doanh nghiệp) có thể bị cấm xuất cảnh theo đề xuất mới của Bộ Tài chính.
  • Hà Nội nêu tên hàng loạt ông lớn bất động sản nợ thuế / TP HCM nêu tên 21 doanh nghiệp nợ thuế 'khủng'

Nội dung trên vừa được đưa ra trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng đang được lấy ý kiến dư luận. Theo Quyết định này, cá nhân nợ thuế trên 90 ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế từ một tỷ đồng trở lên sẽ thuộc diện chưa được xuất cảnh. Riêng với các doanh nghiệp nợ thuế trên một tỷ đồng, Dự thảo nêu rõ chủ tịch, Giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân là đối tượng bị cấm ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật của ngân hàng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ cho cá nhân chưa nộp đủ thuế cũng bị cấm xuất cảnh. Ngay cả với người nước ngoài còn nợ thuế cũng bị tạm hoãn xuất cảnh theo Dự thảo này.

Công dân Việt Nam sẽ chỉ được xuất cảnh sau khi đã nộp đủ số thuế thiếu. Tương tự, thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh với người nước ngoài tối đa là 3 năm.

Dự thảo Quyết định này được soạn thảo theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Thanh Thanh Lan


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét